Standard Post with Image

Cospecho, ese síntoma

Vodafone atravesou o espello da parodia e remite cartas a "Cospecho"

Ler máis >>

Toxos e flores na presentación do libro “Astronomía a ollo ceibe”

Por Cibrán Arxibai (Membro da Cerna de ProLingua) O 20 de maio do 1936, o xornal El Compostelano publicaba varias noticias sobre o Seminario de Estudos Galegos. Entre todas elas destacaba…

Ler máis >>

Unha peza en tres lances: A lingua galega en actos de defensa de teses de doutoramento.

Francisco Fernández Rei (Membro da Cerna de ProLingua)   Se eu fose autor dramático faría unha peza en tres lances ó xeito de Castelao. A do rianxeiro tiña dous lances e…

Ler máis >>

Denuncia de discriminación lingüística. Carta á RAG

Á REAL ACADEMIA GALEGA R/Tabernas 11 15001  A Coruña Dª/D. _______________________________con DNI________________ pai/nai dos seguintes menores.: ____________________________________con DNI________________ _______________________

Ler máis >>