CATALÀ [CATALÁN]

MANIFEST

Tradución: Maria Martínez Clavell

INTRODUCCIÓ

La Llengua Gallega és el patrimoni immaterial més preuat del poble gallec. És el que ens identifica com el que som, gallegues i gallecs, i el que ens dóna un lloc propi al món.

ANTECEDENTS

Els gallecs ens sentim orgullosos de tenir una llengua mil·lenària amb un gloriós passat, que per circumstàncies polítiques, va entrar en un túnel de silenci forçós durant les primeres dècades del segle XVI fins a convertir-se en l’instrument de marginació i patiment moral i físic de moltes generacions. L’ininterromput ús oral que la gent humil en va fer i el treball de les elits intel·lectuals que a partir del segle XIX van saber rehabilitar-la, van fer possible salvar el que és el principal element d’identitat dels gallecs i la base essencial de la nostra cultura.

El treball de totes aquestes persones va propiciar que avui Galícia sigui una nacionalitat històrica i que compti amb autonomia política, i els diferents governs autonòmics van anar posant els fonaments per la recuperació social de la llengua gallega, particularment en l’àmbit de l’ensenyament, de l’administració i dels mitjans de comunicació públics.

PRESENTACIÓ

ProLingua és una plataforma creada per persones de molt diversa ideologia i professió que té com objectius exclusius la promoció del gallec com a llengua pròpia de Galícia (i de les comarques limítrofes) i la consecució de la seva oficialitat real, que passa per una presència normal en àmbits dels que es manté pràcticament exclosa, com l’empresa, la justícia i altres serveis públics i privats, especialment els mitjans de comunicació.

En funció d’això, declarem com objectius irrenunciables de ProLingua la totalitat dels continguts de l’actual “Lei de Normalización Lingüística” de 1983 i el “Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega” de 2004, que van comptar, en els dos casos, amb aprovació per unanimitat del Parlament de Galícia.

Estem en un Estat de dret i com a ciutadanes i ciutadans exigim que es compleixi plenament la legislació existent en matèria lingüística.

També exigim al mateix temps que no es dugui a terme cap mesura legislativa que suposi pèrdua de drets per part de les gallegues i dels gallecs a fer servir i conèixer la llengua gallega i fer-la el seu senyal d’identitat gallega.

FUNCIONAMENT

-S’estableix com a únic requisit a les persones que desitgin pertànyer a aquesta plataforma, la intenció de comprometre’s en la defensa de la llengua gallega i en la promoció del seu ús en tots els àmbits, tant públics com a privats.

-Donat que la llengua gallega és patrimoni del poble gallec, rebutgem qualsevol pretensió d’apropiar-se d’ella o d’atribuir-la a qualsevol grup o ideologia particulars. Per això ProLingua es declara una plataforma apartidària i plural.

-Els membres de ProLingua ho són a títol personal i no porten cap representació de grups o associacions al pertànyer a aquesta plataforma.

-ProLingua promourà accions de tota mena encaminades a la consecució dels seus objectius, però mai es sumarà com a ProLingua a cap acció aliena, a la que tindran plena llibertat d’agregar-se les persones que la integren de forma individual.

-Quan en una acció figuri el logotip de ProLingua mai podrà figurar-ne cap altre, sigui de la classe o motivació que sigui.

-La representativitat de ProLingua recau en la totalitat dels seus membres en plena igualtat i no tindrà més opció d’interlocució amb els poders públics que el compliment íntegre dels seus objectius.