SVENSKA [SUECO]

MANIFEST

Tradución: Daly e Stefan Andersson

INTRODUKTION

Det Galiciska språket är det mest värdefulla kulturarv som det galiciska folket har. Det är det som identifierar oss och ger oss vår plats på jorden.

BAKGRUND

Vi galiciabor (galicierna) är stolta över vårt tusenåriga språk med ett så ärofullt förflutet. På grund av politiska omständigheter under de första decenierna av 1400-talet.blev det galiciska språket tystat till sådan omfattning, att det blev ett vertyg för utanförskap, och moraliskt och fysiskt lidande för många generationer.

Tack vare det enkla folkets oavbrutna användning av det talade språket, och även tack vare de intelektuellas arbete från 1800-talet som kunde återupprätta det, blev det möjligt att rädda det som är grunden till den galiciska identiten och kulturen.

Dessa personers arbete gynnade det nutida Galicien som en historiskt nationalitet, med en självständig politik och självständiga regionala regeringar som lade grunden till att samhällen återfår det galiciska språket; detta sker framförallt inom undervisningen, administrationen och kommunikationsmedierna.

PRESENTATION

ProLingua har etablerads av folk med olika ideologier och yrke och har som enda mål att främja Galiciskan som första språk i Galicien (och dess angränsande regioner), och få det att nå officiell status i dessa områden där galiciskan är numera uteslutet, som t.ex. inom handel, rättsväsen och andra allmäna och privata tjänster, i synnerhet kommunikationsmedierna.
Med detta som grund förklarar vi därför som ProLinguas omistliga mål, det fullständiga innehållet i 1983:s lag Lei de Normalización Lingüística och 2004:s lag Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, båda enhälligt godkända av det Galiciska Parlamentet.

Då vi lever i en Stat som styrs av lagar, kräver vi, som medborgare, att den nuvarande lagen vad gäller språklig policy efterlevs, på samma sätt som vi kräver att inga rättsliga steg skall tas som försvagar vår rätt att använda och känna till vårt språk, Galiciska, och betrakta det som en symbol för den Galisiska identiteten.

TILLÄMPNING

- Den enda krav för att bli medlem i ProLingua är avsikten att engagera sig i försvaret av det Galiciska språket, och främjandet av dess användning i alla områden, så väl allmäna som privata.

- Givet att det Galiciska språket är det Galiciska folkets kulturav, avvisar vi alla försök till tillägnande eller tillskrivelse av vårt språk av eller till andra organisationer eller ideologier. ProLingua är därför en opolitisk och mångfaldig gruppering.

- Att bli medlem i ProLingua är endast en personlig engagemang och innebär ingen representation av en viss organisation eller förening i denna gruppering.

- ProLingua söker främja alla aktiviteter som bidrar till att nå dess mål, men tar aldrig del i andra gruppers handlingar eller uppträdande som inte bidrar till dessa. Däremot får medlemmarna i ProLingua delta som individuer i andra grupper.

- ProLinguas logotype får aldrig visas tillsammans med andra logotyper, oavsett design eller anledning.

- All medlemmar representerar ProLingua som likaberättigande och med enda målet att föra dialog med offentliga institutioner för ProLinguas sak.