Informe de actividade do primeiro trimestre de 2013

Velaquí o segundo informe trimestral de actividades da nova etapa de ProLingua, correspondente ao primeiro trimestre de 2013. Trátase dun documento en formato PDF de 11 páxinas. Informe de actividade do…

Ler máis >>

O Valedor do Pobo e a lingua galega en 2011

Como sinalamos no informe de actividade do 4º trimestre de 2012 publicado aquí hai poucas semanas, tivemos ocasión nestes comezos de 2013 de elaborar un dossier informativo acerca do labor do…

Ler máis >>

Informe de actividade do último trimestre de 2012

Na asemblea xeral de setembro, un dos acordos que se tomou foi a elaboración dun informe trimestral onde se recollesen e se explicasen as actividades realizadas. Era esta unha necesidade…

Ler máis >>

Tradución das páxinas que atinxen ao galego no 3º informe do Comité de Expertos e consideracións de ProLingua

Cando o pasado 25 de outubro tivemos noticia da publicación do Terceiro informe do Comité de Expertos con respecto a España en relación coa Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias,…

Ler máis >>