Informe de ProLingua perante o C. de Europa

Incumprimentos da Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias do Consello de Europa

O Consello de Europa valora o cumprimento da Carta europea das linguas

Neste informe valórase a situación do noso idioma nos diferentes ámbitos nos que o Estado español se compromete, a través da ratificación da Carta, a protexer o galego (Administración, Xustiza, ensino,…