Standard Post with Image

Sara Plaza, a forza que vén de lonxe

Incansables brigadistas na defensa do idioma galego.

Ler máis >>
Standard Post with Image

Dez anos da presentación das 55 mentiras

Hoxe hai dez anos da acción máis impactante de ProLingua: a multipresentación do libro 55 mentiras sobre a lingua galega.

Ler máis >>