Só o 9% dos centros infantís imparte algunha materia en galego

Dos 282 centros que A Mesa entrevistou, 9 dixeron impartir todas as aulas en galego; 3 manifestaron que dispuñan de dúas liñas de ensino, unha en castelán e outra na lingua…

Ler máis >>