Standard Post with Image

O novo modelo lingüístico escolar catalán: algo que aprender desde Galicia?

Análise comparativa entre os modelos lingüísticos escolares galego en catalán, polo profesor Xavier Vila.

Ler máis >>
Standard Post with Image

O ORGULLO POLA LINGUA DE PERFECTO LÓPEZ, EMPRESARIO E MECENAS DO GALEGUISMO NA EMIGRACIÓN AMERICANA

"¿Que podo decirvos eu? Son un home que entrei orgulloso no galeguismo guiado pol-a man da miña aboa analfabeta que me insinou a falar en galego."

Ler máis >>