ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ [GREGO]

Μανιφέστο

Tradución: Sofia Karatza

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Γαλικιακή γλώσσα είναι η πολυτιμότερη άυλη κληρονομιά του Γαλικιακού λαού. Είναι το στοιχείο που μας προσδιορίζει ως λαό, ως Γαλικιανούς και Γαλικιανές, και αυτό το οποίο μας παρέχει μια θέση στον κόσμο.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Οι Γαλικιανοί αισθανόμαστε υπερήφανοι που έχουμε μια γλώσσα αρχαία με ένα ένδοξο παρελθόν το οποίο, λόγω πολιτικών συγκυριών, εισήλθε σε ένα τούνελ εξαναγκασμένης σιωπής τις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα. Έτσι, μετατράπηκε σε όργανο περιθωριοποίησης καθώς επίσης ηθικής και σωματικής καταπίεσης εναντίον πολλών γενεών. Η αδιάκοπη προφορική της χρήση εκ μέρους των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων αλλά και οι προσπάθειες της διανοητικής ελίτ, η οποία ανασυγκρότησε τη γλώσσα από τις αρχές του 19ου αιώνα, κατέστησαν δυνατή τη διάσωση του στοιχειώδους αυτού στοιχείου της Γαλικιακής ταυτότητας και της βάσεως του πολιτισμού μας.

Οι συλλογικές αυτές προσπάθειες εξασφάλισαν τη σημερινή ύπαρξη της Γαλικίας ως ιστορικού έθνους που χαίρει πολιτικής αυτονομίας. Οι διαδοχικές αυτόνομες κυβερνήσεις έχουν θέσει τα θεμέλια για την κοινωνική ανάκτηση της Γαλικιακής γλώσσας, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης, της διοίκησης και των δημόσιων μέσων μαζικής επικοινωνίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Προλίνγκουα (δίκτυο για την υπεράσπιση και την προώθηση της Γαλικιακής Γλώσσας) ιδρύθηκε από ανθρώπους με πολύ διαφορετική ιδεολογία και επαγγελματική ιδιότητα και έχει ως αποκλειστικό της στόχο την προώθηση της Γαλικιακής ως πρώτης γλώσσας της Γαλικίας (και των συνορευουσών περιοχών), αλλά και την επίτευξη της πραγματικής αναγνώρισής της, μέσα από τη σταθερή της παρουσία σε πεδία από τα οποία ουσιαστικά παραμένει αποκλεισμένη, όπως είναι το εμπόριο, η δικαιοσύνη, και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, ειδικά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Επομένως, δηλώνουμε ως αμετακίνητους στόχους της Προλίνγκουα, την καθολική ισχύ του Νόμου περί Γλωσσολογικής Μεταρρύθμισης του 1983 και του Γενικού Σχεδίου Μεταρρύθμισης της Γαλικιακής Γλώσσας του 2004, που και στις δύο περιπτώσεις έτυχαν ομόφωνης αποδοχής από τη Βουλή της Γαλικίας.

Ζούμε σε ένα Κράτος Δικαίου και ως πολίτες απαιτούμε την καθολική εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά σε γλωσσικά θέματα.. Επιπλέον, απαιτούμε να μη ληφθεί κανένα μέτρο το οποίο θα συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος των Γαλικιανών πολιτών για χρήση και εκμάθηση της Γαλικιακής γλώσσας αλλά και για θεώρησή της ως ορόσημου της Γαλικιακής ταυτότητας.

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

-Ως μοναδική προϋπόθεση για τα άτομα που επιθυμούν να ανήκουν στην Προλίνγκουα, ορίζεται η δέσμευσή τους για υπεράσπιση της Γαλικιακής Γλώσσας και προώθησης της χρήσης της σε όλους τους τομείς, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς.

-Δεδομένου ότι η Γαλικιακή Γλώσσα αποτελεί κληρονομιά του Γαλικιακού λαού, απορρίπτουμε οποιαδήποτε απόπειρα οικειοποίησής της ή απόδοσής της σε οποιαδήποτε ομάδα ή ιδεολογία. Η Προλίνγκουα είναι επομένως, ένα δίκτυο απολιτικό και πλουραλιστικό.

-Τα μέλη της Προλίνγκουα συμμετέχουν σε αυτή με προσωπική τους δέσμευση και δεν εκπροσωπούν καμία ομάδα ή ένωση μέσω της συμμετοχής τους σε αυτό το δίκτυο.

-Η Προλίνγκουα θα προωθήσει εκείνες τις ενέργειες, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της και ποτέ δε θα λάβει μέρος σε εξωγενείς δραστηριότητες, στις οποίες όμως θα έχουν κάθε δικαίωμα συμμετοχής τα άτομα που την απαρτίζουν, σε προσωπικό πάντα επίπεδο.

-Σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρησιμοποιείται το λογότυπο της Προλίνγκουα, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο, ανεξαρτήτως περιεχομένου ή σκοπού.

- Η αντιπροσωπευτικότητα της Προλίνγκουα εναπόκειται στα μέλη της με όρους απόλυτης ισοτιμίας και δεν έχει άλλο στόχο στο διάλογο της με τους δημόσιους φορείς, παρά την απόλυτη εκπλήρωση των στόχων της.